Spoločnosť HSI má mnohoročnú tradíciu pri vývoji softvéru na zber, spracovanie a kontrolu priestorových dát. Zákazníci z radov geodetov a projektantov denne využívajú softvér ProGEO pri spracovaní výsledkov geodetického merania, na tvorbu dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, či pri tvorbe projektovej dokumentácie.


VÝHODY

  • Použite kompletnú technologickú linku, ktorá umožňuje spracovať geodetické meranie a vytvoriť dáta podľa definovaných požiadaviek.
  • Využite možnosti používateľsky prispôsobiť celý systém vlastnému dátovému modelu a postupu spracovania dát.
  • Aplikujte ucelenú kontrolu, ktorá identifikuje všetky chyby, resp. „prehrešky" proti vašej metodike.
  • Pracujte s jednoduchým používateľsky prívetivým ovládaním na profesionálnej úrovni, s prehľadným triedením zákaziek a jednoduchou evidenciou.
  • Uľahčite si prácu vo všetkých fázach spracovania geografických dát, od načítania bodov, cez zhotovenie kresby a jej kontrolu až po tlač a export do požadovaných formátov.
  • Aplikujte aj v projekcii na spracovanie kresby energetických sietí podľa požiadaviek prevádzkovateľov.

REFERENCIE

Seterm CB a.s. - ProGEO pre E.ON

ProGEO od spoločnosti HSI používame už mnoho rokov a pomáha nám pri spracovaní dokumentácie spoločnosti E.ON. Oceňujeme pravidelné automatické aktualizácie a upgrady, ktoré rýchlo reagujú na požiadavky E.ON. Tieto aktualizácie a upgrady dostávame v rámci programu RSP zadarmo.

Ing. Jiří Rohlíček – vedúci geodetického strediska SETERM CB a.s.


PROGEO – TVORBA A ÚZEMNÁ SPRÁVA DÁT
 

Spracovanie výsledkov geodetického merania v systéme ProGEO prebieha s využitím všetkých dostupných podkladov, napr. dát GKU, ortofotosnímok a WMS služieb, a to podľa definovaného dátového modelu (vrstvy, čiary, farby, hrúbky čiar atď.). Podľa dátového modelu je možné namerané dáta spracovať, vytvoriť kresbu, skontrolovať ju a zhotoviť dátové výstupy.

ProGEO umožňuje používateľom nadefinovať si vlastný dátový model vrátane kontrol, a to presne podľa požiadaviek miest a obcí, krajov, vodární, plynární, teplární, energetických a telekomunikačných spoločností, pozemných komunikácií a ďalších správcov inžinierskych sietí. Tento spôsob práce prináša výraznú úsporu času a eliminuje väčšinu chýb, ktoré môžu vznikať pri odovzdávaní dát. ProGEO ponúka preddefinované dátové modely pre spoločnosti nielen v Českej republike, ako je ČEZ, E.ON a pod., ale aj na Slovensku pre Slovak Telekom.

V ProGEO je možné využiť dáta najpoužívanejších vektorových a rastrových formátov. Samotné ProGEO pracuje s formátom DGN, ale vďaka využívaniu platforiem MicroStation alebo BentleyMAP dokáže zobraziť a spracovať aj súbory vo formáte DWG, DXF, SHP aj MIP. Systém ProGEO dokáže takisto pripojiť negrafické dáta z externých databázových tabuliek alebo využiť na ich nadefinovanie Bentley technológiu XFM (XML Feature Modeling).

ProGEO je aplikačná nadstavba platforiem MicroStation alebo Bentley Map PowerView. Je určená pre spracovateľov geodetického zamerania, tvorcov dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, správcov geografických informačných systémov, správcov inžinierskych a distribučných sietí a projektantov energetických sietí.


Informujte sa o funkcionalitách a výhodách

Pre nezáväznú konzultáciu aj dopyt nás neváhajte kontaktovať e-mailom pavel.borek@hsi.cz, telefonicky +420 602 201 539 alebo vyplňte nasledujúci formulár.

Stiahnite si produktový leták

ProGEO v15


Kontaktný formulár