• Jednoduché a snadné řízení pracovníků údržby
 • Okamžitý přehled o stavu zařízení a jejich opravách
 • Přehledné informace potřebné pro rozhodování
 • Integrace s ERP systémy
 

Software AMI modul Údržba je přehledný a jednoduchý informační systém pro řízení pracovníků údržby. Usnadňuje sledování informací o provedených opravách v budovách a na jednotlivých zařízeních. Zefektivňuje zadávání práce, její kontrolu a poskytuje přehledné statistiky pro podporu rozhodování při realizaci i plánování údržby.

Systémové řešení AMI sjednocuje veškeré administrativní úkony vedoucích pracovníků údržby jako je vedení různých excelovských souborů, plánování činností údržby, předávání informací pomocí sešitů údržby a mnoho podobných forem uchovávání informací. V systému je možné sledovat informace o provedených opravách na zařízeních. Tedy, jaké opravy byly v určitém období provedeny, kdo dané opravy prováděl a kolik času bylo na opravách stráveno. Základem systému je přehledná evidence zařízení včetně jejich umístění.

Řešení AMI umožňuje evidovat provedené činnosti pracovníků údržby. Dokáže je dobře plánovat na základě vzniklých požadavků a jejich priority provedení. Poskytuje silný nástroj samotným pracovníkům údržby díky využití mobilního řešení. Mobilní zařízení obsahuje kromě zadání úkolu další důležité informace, které se týkají přímo opravovaného zařízení, např. historie provedených oprav, schémata zapojení, návody, fotografie a další dokumentaci.


Příklad řešení požadavku na údržbu
 • Odpovědná osoba zadá do systému AMI požadavek - od výběru umístění zařízení v budově až po část, která se má opravit.
 • Vedoucí údržby přidělí prioritu 1-3, termín plnění a řešitele, nebo požadavek stornuje.
 • Řešitel přijme a vyhodnotí požadavek, nebo jej s textovou informací vrátí vedoucímu údržby.
 • Dále pak řešitel přes mobilní aplikaci AMI (v tabletu nebo na chytrém telefonu) načte QR kód umístěný na vstupu do místnosti, objektu, opravovaném zařízení atd., a případně upřesní část, která se bude opravovat.
 • Řešitel požadavek vyřeší a při jeho dokončení doplní informace o použitých dílech na opravu, může přidat i fotodokumentaci provedené opravy.
 • Vedoucí údržby zkontroluje vyřešení požadavku a na základě provedené práce požadavek uzavírá nebo vrací řešiteli k dořešení, případně může přidat text s doplňující informací o aktuálním stavu.
Generování manažerských přehledů

Software AMI pro řízení údržby umožňuje vytvářet různé manažerské přehledy jako je grafický přehled oprav, statistika oprav na zařízení/v místnosti/ v objektu, statistika použitých dílů a jejich cena, statistika poruchovosti, statistika provedených oprav rozdělených dle pracovníků údržby, atd.

Integrace s dalšími systémy

Software AMI pro řízení údržby lze integrovat vedle již zavedených ERP systémů, jako je například hojně využívaný SAP.

Pro koho je systém určen
 • vedoucí údržby
 • provozní techniky a údržbáře
 • výrobní ředitele
 • technické ředitele
Výhody nasazení softwaru AMI
 • přehledný a jednoduchý informační systém AMI pro řízení pracovníků údržby
 • okamžitý přehled o důležitých relevantních záznamech o opravách
 • zavedení procesů určených ke kontrole stavů a prodlužování životnosti zařízení
 • přehledné statistiky a vizuální informace poskytující podporu pro rozhodování
 • úspora času a přímých výdajů vyplývající z konsolidace údajů o údržbě
 • jednotné uložiště pro dokumenty o provedených revizích, opravách, fotodokumentaci a návody
 • jednoduchá integrace s již zavedenými systémy (např. ERP)


Rozšiřující moduly

Mobilní řešení

S mobilní aplikací mohou uživatelé zadávat, přidělovat a řešit zadané požadavky přímo z chytrého telefonu nebo tabletu. Po přihlášení k mobilní aplikaci AMI se uživateli zobrazí zadané požadavky k řešení. Může zadat nový požadavek k řešení výběrem umístění zařízení na mapě nebo načtením QR kódu na zařízení či místnosti, zobrazit dokumenty, fotografie a provozní informace o zařízení. K požadavkům lze vkládat fotografie pořízené chytrým telefonem nebo tabletem přímo v terénu.

 • Seznam přidělených aktivních úkolů a přehled o průběhu jejich rozpracovanosti
 • Okamžitá dostupnost dokumentů (návody, fotodokumentace)
 • Jasná identifikace pomocí QR čtečky nebo čárového kódu
 • Provozně – technické kontroly a jejich fotodokumentace

Revize

V systému lze nastavit plány činností, které se váží k jednotlivým prvkům a zařízením v majetku dané společnosti, např. revize zařízení, reaktivní a plánovaná údržba, výměny některých součástí. Nositel plánovaného úkolu obdrží v daný čas avízo o úkonu, po jehož realizaci uloží zprávu do systému AMI.

 • Pravidelné/opakované revize a preventivní údržba (plánované opravy a profylaxe – předcházení havarijních poruch)
 • Optimalizace nákladů na provádění revize, podklady pro plánování, spotřeba materiálu
 • Podpora řízení interních i externích dodavatelů (in-/outsourcing)
 • Automatické generování e-mailů s upozorněním na provedení revize
Sklad náhradních dílů
 • Evidence požadovaných a použitých náhradních dílů
 • Včasná rezervace náhradních dílů
 • Přehled o spotřebovaném materiálu a jeho ceně
 • Integrace s nadřazeným systémem zákazníka (vlastní WMS, účetní SW, ERP systém, apod.)

Mám zájem Mám dotaz