Software AMI rozšiřující modul Bezpečnost se soustřeďuje na podporu krizového řízení. Řeší prevenci vzniku krizových situací, jejich zvládání a rychlý návrat do normálního stavu s maximální eliminací ztrát a výpadků. Využívá základních funkcí modulu AMI Pasport a dále je rozšiřuje.

 

Systém může obsahovat informace o zabezpečení prostor, havarijním a požárním plánování a aktuálním pohybu osob v budově.

V krizových situacích (poruchové stavy, průmyslové havárie, požáry) přichází nutnost rychlého přístupu k informacím o stavu a rozmístění havarijních systémů, dostupnost předepsaných pravidel, dostupnost komunikačních spojení.
Modul AMI Bezpečnost umožňuje provádět analýzy a hodnocení rizik na základě relevantních a důvěryhodných informací, díky mapovým a textovým výstupům významně usnadňuje tvorbu a průběžnou aktualizaci havarijní dokumentace.

 

Implementace pokrývá tyto 4 základní oblasti bezpečnosti:

 • Požární ochrana
 • Přístupový systém
 • Zabezpečení objektu
 • Havarijní zajištění a první pomoc

Hlavními výstupy tohoto modulu jsou generované mapy havarijních plánů a agregace všech bezpečnostních dokumentů, které jsou průběžně ukládány. Struktura informací a výstupů je uzpůsobena požadavkům platné legislativy kladeným na právnické osoby v oblasti krizového řízení (jedná se především o zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení).

 

V systému lze:

 • evidovat prvky bezpečnosti jako jsou čidla EPS/EZS, hlásiče, kamery, bezpečnostní dveře, mříže, hasicí přístroje, hydranty apod.
 • sledovat sklady hořlavin a nebezpečných látek
 • vytvářet a udržovat PO dokumentace, únikové plány a informace o přístupových komunikacích
 • realizovat přístupový systém (RFID čipy) a mít přehled o docházce
 • řešit požární bezpečnost, plány evakuace
 • zaručit zajištění ochrany a bezpečnosti, podporu ostrahy
 • zajistit propojení s bezpečnostními systémy

Přínosy:
 • rychlá dostupnost elektronické dokumentace a grafických informací o bezpečnostních prvcích

 • podpora aktivní i reaktivní údržby klíčových částí, které mají dopad na bezpečnost budov a areálů
Proč si vybrat HSI

Společnost HSI nabízí a garantuje i dodávku odborného know-how a poradenství v oblasti budování FM systémů. Vycházíme přitom z tzv. future-proof konceptu, kdy navrhujeme systémy s výhledem do budoucna a předem počítáme se zvyšováním míry jejich využití. Řešení HSI jsou navrhována s vysokou mírou flexibility a jsou připravena pružně reagovat na změny vnitrofiremních procesů i na změny okolního prostředí.


Zeptejte se nás!

Vyplňte následující formulář a my Vám rádi poskytneme bližší informace. Můžete nás kontaktovat též emailem na jakub.hradil@hsi.cz nebo telefonicky +420 724 745 403. Rádi Vám pomůžeme!