• Jednoduché a snadné řízení pracovníků údržby
 • Okamžitý přehled o stavu zařízení a jejich opravách
 • Přehledné informace potřebné pro rozhodování
 • Integrace s ERP systémy

 

Systém AMI modul Údržba je přehledný a jednoduchý informační systém pro řízení pracovníků údržby. Usnadňuje sledování informací o provedených opravách na výrobních zařízeních. Zefektivňuje zadávání práce, její kontrolu a poskytuje přehledné statistiky pro podporu rozhodování při realizaci i plánování údržby.

 

Modul systému AMI „Údržba“, který je určen pro potřeby společností v prostředí automobilového průmyslu, je přehledný a jednoduchý systém pro řízení pracovníků údržby. Jsou v něm evidovány stabilní zařízení tj. linky a stroje. Ty se při zadání požadavku v systému mohou dále hierarchicky členit na podrobnější úrovně opravy strojního zařízení a jeho součástí. V systému je možné sledovat informace o provedených opravách na zařízeních. Tedy, jaké opravy byly v určitém období provedeny, kdo dané opravy prováděl a kolik času bylo na opravách stráveno.

Základem systému je přehledná evidence zařízení, na kterých je možné opravu provést. Veškerá zařízení jsou evidována na úrovni jednoho, či více podlaží a to především podle výrobních prostor zákazníka. Každé zařízení má určenou svou polohu a může být hierarchicky členěno na další technické součásti k opravě (např. Např. Hala 1 / L34 – ROUTER2 / Hydraulika 1 / Píst 2). K zařízení lze vložit technickou dokumentaci či fotografie.

 

 

Příklad řešení požadavku na údržbu
 1. Uživatel zadá do systému AMI požadavek přes webovou aplikaci - od výběru umístění zařízení až po část, která se má opravit.
 2. Správce (mistr směny) přidělí prioritu, termín plnění a řešitele, nebo požadavek stornuje.
 3. Řešitel vyhodnotí požadavek a buď ho přijme nebo vrátí správci.
 4. Dále pak řešitel přes mobilní aplikaci AMI, umístěnou v tabletu nebo na smartphonu, načte QR kód zařízení a případně upřesní část, která se má opravit.
 5. Řešitel požadavek vyřeší a při jeho dokončení doplní informace o použitých dílech na opravu, může přidat i fotodokumentaci provedené opravy.
 6. Správce zkontroluje vyřešení požadavku. Na základě provedené práce požadavek uzavírá nebo vrací řešiteli k dořešení, případně může přidat text s doplňující informací o aktuálním stavu zařízení.

 

AMI mobilní aplikace

Přes mobilní aplikaci modulu „Údržba“ mohou uživatelé zadávat, přidělovat a řešit zadané požadavky přímo z chytrého telefonu nebo tabletu. Po přihlášení k mobilní aplikaci AMI si uživatel může prohlédnout zadané požadavky k řešení, zadat nový požadavek k řešení výběrem umístění zařízení, zadat nový požadavek k řešení načtením QR kódu na zařízení a výběru části, která se má opravit, zobrazit dokumenty, fotografie a provozní informace o zařízení, vkládat přímo k požadavkům fotografie pořízené v terénu chytrým telefonem nebo tabletem. Při řešení požadavku se načtením QR kódu na zařízení začne měřit čas řešení a při dokončovaní se jeho opětovným načtením měřený čas ukončí. Při změně stavu požadavku odešle systém notifikace a zároveň zprávu „PUSH“ na oznamovací panel mobilního zařízení.

Manažerské přehledy

Ze systému je možné generovat různé manažerské přehledy jako například grafický přehled oprav, statistiku oprav na zařízení, statistiku vyměněných dílů na zařízení, statistiku poruchovosti zařízení, statistiku oprav na zařízení po pracovnících údržby, statistiku stráveného času na opravách zařízení po pracovnících údržby, atd.

Plánování údržby

Dále lze v systému nastavit plány činností, které se váží k jednotlivým prvkům a zařízením v majetku dané společnosti, např. revize zařízení, reaktivní a plánovaná údržba veškerých zařízení, výměny některých součástí. Nositel plánovaného úkolu obdrží v daný čas avízo o úkonu, po jehož realizaci uloží zprávu do systému AMI.

Integrace s dalšími systémy

Software AMI pro řízení údržby lze integrovat vedle již zavedených ERP systémů, jako je například hojně využívaný SAP.

Pro koho je systém určen
 • vedoucí údržby
 • provozní techniky a údržbáře
 • výrobní ředitele
 • technické ředitele
Výhody nasazení systému AMI ve výrobním prostředí 
 • přehledný a jednoduchý informační systém pro řízení pracovníků údržby
 • okamžitý přehled o důležitých záznamech o opravách
 • zavedení procesů určených ke kontrole stavů a prodlužování životnosti zařízení
 • přehledné statistiky a vizuální informace poskytující podporu pro rozhodování
 • úspory času a přímých výdajů vyplývající z konsolidace údajů o údržbě
 • integrace s dalšími ERP systémy

A pokud i Vy chcete vědět
 • jak zvýšit efektivitu řízení pracovníků údržby
 • jak snížit své náklady na provoz zařízení a jejich údržbu
 • jak rychle se Vám vrátí investice do tohoto řešení
 • jak snadno a rychle můžeme řešení u Vás nasadit
 • konkrétní příklady přínosů pro Vaši firmu
Proč si vybrat HSI

Společnost HSI nabízí a garantuje i dodávku odborného know-how a poradenství v oblasti budování FM systémů. Vycházíme přitom z tzv. future-proof konceptu, kdy navrhujeme systémy s výhledem do budoucna a předem počítáme se zvyšováním míry jejich využití. Řešení HSI jsou navrhována s vysokou mírou flexibility a jsou připravena pružně reagovat na změny vnitrofiremních procesů i na změny okolního prostředí.

Rádi Vám pomůžeme

Zeptejte se nás! Rádi Vám poskytneme bližší informace. Můžete nás kontaktovat emailem na jakub.hradil@hsi.cz, telefonicky +420 724 745 403 nebo vyplňte následující formulář.