Pro telekomunikace navrhujeme řešení, jež na základě dostupnosti prostorově vztažených informací o průběhu plastové a kabelové infrastruktury a prvcích sítě umožňuje zrychlení rozhodovacích procesů.

REFERENČNÍ PROJEKTY:

Provozně-technické řešení HSI speciálně vytvořené pro potřeby telekomunikací poskytuje prostorově vztažené informace o:

  • průběhu plastové a kabelové infrastruktury
  • prvcích metalické, optické a mobilní sítě
  • obecném polohopisu
  • geoprostorových schématech s podporou konektivních a vlastnických relací
  • logické a fyzické vrstvě sítě

Navíc zahrnuje i podporu trasování a lokalizaci prvků sítě v terénu.

Řešení může být obohaceno o data katastru nemovitostí, ortofotomapy či data z jiných využívaných systémů. Využívá se při identifikaci místa poruchy, při získávání informací o veškerých prvcích sítě či nemovitém majetku, při plánování odstávek, revizí a údržby. Systém obsahuje specializované úlohy týkající se problematiky telekomunikací, stejně tak jako běžné funkčnosti provozního GISu.

Dále lze systém doplnit o automatickou tvorbu exportních DGN a také automatickou generaci Knih plánů ve formátu PDF souborů. Řešení lze také rozšířit o online generaci schémat kabelů a jejich rozvláknění a propojení v jednotlivých uzlech sítě a to na základě informací o topologii sítě v interním registru zákazníka.