Kombinací grafických, technických a popisných informací v řešeních od HSI, zákazník získává komplexní pohled na teplárenskou síť a vlastní movitý i nemovitý majetek společnosti.

REFERENČNÍ PROJEKTY:
  • Integrovaná správa prostorových a technických informací v Pražské teplárenské a.s.
  • Provozní systém AMI a mobilní řešení pro sběr dat v THMÚ s .r. o.
  • Integrace prostorových informací a správa majetku pro Teplárnu Strakonice, a.s.

Provozně-technické řešení HSI speciálně vytvořené pro potřeby teplárenství poskytuje prostorově vztažené informace o:

  • distribuční síti
  • areálu závodu
  • připojených zákaznících
  • nejrůznějších úlohách spojených s provozem soustavy
Řešení může být obohaceno o data katastru nemovitostí, ortofotomapy či data z jiných využívaných systémů. Využívá se při identifikaci místa poruchy, při získávání informací o veškerých prvcích sítě či nemovitém majetku, při plánování odstávek, revizí a údržby. Kombinací grafických, technických a popisných informací uživatel získává komplexní pohled na vodárenskou síť a majetek společnosti.

Je proto velmi jednoduché s těmito informacemi daný objekt spravovat a na základě získaných informací rozhodovat o efektivnějším využití zdrojů a zhodnocování vynaložených prostředků.