• Systém pro podporu komunikace s veřejností v oblasti správy sítí a technické dokumentace
 • Agenda vyjadřování a s tím související procesy a legislativní povinnosti
 

POPIS

Cílem implementace systému VEST je zavést automatizaci činností spojených s vydáním vyjádření. Předpokládá se plná automatizace případů, kdy nedojde ke střetu se sítí a technickou infrastrukturou společnosti. V ostatních případech bude zajištěna harmonizace procesu a činností a podpora ze strany systému VEST tak, aby došlo ke zvýšení efektivity a uživatelského komfortu při jejich zpracování. Flexibilita a konfigurovatelnost systému umožňuje další průběžné zvyšování úrovně automatizace až na 97 %, a to na základě nabytých zkušeností nebo v případě změny firemních procesů.

Mezi hlavní benefity implementace systému VEST patří:

 • detailní řízení procesu (rozhodování na základě statistických čísel, řízení výkonnosti, flexibilita pro rozložení zátěže
 • až 90% snížení nákladů na zpracování vyjádření díky elektronizaci procesů
 • prioritizace žádostí dle žadatele a typu – např. předností vyřízení havárií
 • výrazné snížení podílu ruční práce, eliminace zbytečných aktivit
 • synergie s ostatními správci inženýrských sítí a dalšími partnery
 • zjednodušení komunikace s žadatelem
 • standardizace a jednoznačnost údajů žadatele
 • garance doručitelnosti elektronického vyjádření
 • postupné zvyšování kvality grafického datového fondu v závislosti na potřebě plné automatizace procesu vyjadřování k existenci sítí
 • rychlá analýza potenciálních příčin havárií způsobených stavebníky v konfrontaci s žádostí o vyjádření
PŘÍNOSY
 • Zvyšování efektivity – redukce provozních nákladů
 • Přínos pro veřejnost – zvýšení prestiže společnosti
 • Zajištění plnění zákonných povinností
 • Finanční benefity


 

 

Nabízíme a garantujeme i dodávku odborného know-how a poradenství v oblasti agendy vyjadřování. Součástí implementace systému je návrh procesů Vyjadřování a jejich optimalizace. Vycházíme přitom z tzv. future-proof konceptu, kdy navrhujeme procesy s výhledem do budoucna a předem počítáme se zvyšováním míry automatizace. Systém VEST je navržen s vysokou mírou flexibility a je připraven pružně reagovat na změny vnitrofiremních procesů i na změny okolního prostředí.

Díky našim zkušenostem z již realizovaných projektů a know-how z oblasti technické dokumentace umožňuje nasazení systému VEST měnit a zefektivňovat procesy bez rizika negativních dopadů, které je obvykle spojené s implementací nového informačního systému do firmy.

 

 

REFERENČNÍ PROJEKTY

 

 

Mám zájem Mám dotaz