Provozovatelé výrobních, provozních, skladovacích, prodejních a také různě rozmístěných areálů ocení kompletní řešení pro správu svého majetku, nemovitostí a území podniku.

 

 
REFERENČNÍ PROJEKTY:
  • Implementace systému AMI pro areál podniku Unipetrol RPA, s. r. o.

Řešení nabízí tyto evidence:

  • technické - vnějších i vnitřních ploch, budov, místností, zařízení a vybavení
  • inženýrských sítí a veškerého majetku
  • správní evidence a fotodokumentace

To vše s možností vazby na katastr nemovitostí a grafickým vyobrazením či umístěním v přehledné mapě. V možnostech softwaru jsou zároveň řešeny zásadní podnikové procesní úlohy jako údržba, revize výrobních a jiných zařízení, a s tím související workflow.

Řešení může být obohaceno o data katastru nemovitostí, ortofotomapy či data z jiných využívaných systémů, např. podnikových systémů typu SAP, systémů bezpečnosti a dalších. Kombinací grafických, technických a popisných informací uživatel získává komplexní pohled na majetek společnosti.

Tyto všechny funkcionality vám poskytnou detailní informační zdroj o vámi spravovaném majetku. A poskytnou vám relevantní informace při manažerském rozhodování.