• Realizace projektů a softwarových řešení s individuální přidanou hodnotou
  • Vývoj geografických informačních systémů a softwaru na zakázku
  • Softwarové řešení odpovídá přesně požadavkům a představám zákazníka
  • Zákazník má průběžnou kontrolu nad vyvíjeným softwarovým řešením
 

Se softwarem je to jako s výstavbou rodinného domku. Můžete si vybrat z typizovaných projektů, které však nikdy nebudou splňovat vaše individuální představy o optimálním bydlení. Nebo si zvolíte zkušené projektanty, kteří přenesou vaše požadavky do nového jedinečného projektu splňujícího přesně vaše představy.

Při zakázkovém vývoji softwaru realizujeme různorodé projekty s individuální přidanou hodnotou (individuálně aplikované procesy, specifické funkčnosti, standardní interní interface atd.). Uplatňujeme zkušenostní a technologické know-how, které zákazníkům přináší konkurenční výhodu, oproti aplikaci standardních softwarových produktů na trhu.

Výhody pro zákazníky:
  • Zákazník získává individuálně dohodnutou licenci k využívání daného SW řešení
  • Procesní přizpůsobivost, specifická funkčnost
  • Prototypový přístup k ověření částí SW řešení u zákazníka, iterativní vývoj
  • Komponentová architektura, systémová i datová integrace
  • Individuální školení pro jednotlivé uživatelské skupiny